VA ASTEPT !


BIROUL INDIVIDUAL

DE

ARHITECTURA

arh. Andreea Petrescu

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE / DEMOLARE


Pasii ce trebuie urmati pentru a obtine Autorizatia de Construire :

1.Certificatul de Urbanism (C.U.) - obtinere C.U.
2.Avize, Acorduri, Alte documentatii
3.Proiectul - faza D.T.A.C. -
(D.T.A.D.) obtinere D.T.A.C.
4. Autorizatia de Construire/Demolare -
(obtinere D.T.A.D.)
1. CERTIFICATUL DE URBANISM – C.U. (obtinere C.U.)
Certificatul de Urbanism nu da dreptul de a executa lucrari de constructii.

Reprezinta ACTUL DE INFORMARE OBLIGATORIU prin care Autoritatea Locala/Jud. :
- face cunoscut modul in care se poate construi/transforma/demola (partial, total) pe un anumit teren, d.p.v. juridic/economic/tehnic (la data solicitarii!) ;
- face conoscute documentatiile si avizele necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire/Transformare/Demolare ; - există reglementări urbanistice, cum ar fi :
procentul de ocupare al terenului (POT), coeficientul de utilizare al terenului (CUT), regimul maxim de înălţime (Hmax.), retrageri obligatorii de la limitele de proprietate, sau restricţii privind funcţiunea viitoarei cladirii.
CUM SE OBTINE C.U. : CERERE depusa la Primaria de care apartine terenul pe care urmeaza a se construi/transforma/demola (partial, total). De cele mai multe ori, aceasta cerere va fi insotita de “Memoriu de arhitectura” si Planuri anexe ale terenului in cauza, ce vor fi realizate de catre Biroul de Arhitectura. - Autoritatea stabileste (la emiterea C.U.) cerintele urbanistice care urmeaza a fi indeplinite, in functie de specificul amplasamentului, precum si lista avizelor si acordurilor legale si necesare, in vederea autorizarii.
- Termen maxim legal de emitere C.U.: 30 de zile lucratoare, de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
- Termen valabilitate C.U. : intre 6÷24 luni de la data emiterii (se stabileste de catre Emitent).
- Prelungire valabilitate C.U. : aceasta perioada se poate prelungi o singura data, la cererea titularului, formulata in scris (CERERE) cu cel putin 15 zile inaintea expirarii C.U., pentru o perioada de cel mult 12 luni . Va fi precizat scopul solicitarii.
SCOPUL EMITERII C.U. : in vederea obtinerii autorizatiei de construire/transformare/ demolare (partiala, totala) a lucrarilor de executie pentru constructii si instalatii aferente.

2. AVIZE, ACORDURI, ALTE DOCUMENTATII
(dupa obtinere C.U.) - in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire/Demolare

- Numarul si felul avizelor, acordurilor, altor documentatii cerute, difera functie de : legislatie sau de reglementarile urbanistice ale zonei in care se doreşte construirea/ transformarea/demolarea(partiala, totala) .
- Avizele se obtin de la Institutiile interesate la nivel de localitate/judet, in baza documentatiilor intocmite de Biroul de Arhitectura.
- Alte documentaţii, cerute prin C.U. pot fi : acorduri, cadastru, studii(ex.: studiu geotehnic, expertiza tehnica, calcul termic, etc.), acte de proprietate legalizate.
- Termen maxim legal emitere avize, dupa caz : aprox.15 / 30 de zile lucratoare, de la data inregistrarii documentatiei, pentru fiecare aviz .

3. PROIECTUL – faza D.T.A.C.( D.T.A.D.)
Pentru obtinerea Autorizaţiei de Construire/Demolare este necesara DOAR o parte a proiectului tehnic complet, nu sunt necesare detalii.
- Proiectul va fi elaborat de proiectanti autorizati si verificat de verificatori atestati, conform legii (altii decat elaboratorii proiectului !!! ) .
- Executia lucrarii se va face in urma elaborarii unui PROIECT TEHNIC COMPLET.

4. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, DEMOLARE (obtinere D.T.A.C., D.T.A.D.)
Realizarea dosarului :
- toate cerintele prevazute in C.U. ;
- proiect faza D.T.A.C. / D.T.A.D. (semnat si stampilat) ;
- Cerere de Autorizare si Anexa Cerere – completate de Biroul de Arhitectura ;
- chitante de plata a taxei de
Dosarele (2 exemplare, in original) se depun la Primarie .
- Termen maxim legal eliberare Autorizaţie (A.C.) : 30 de zile lucratoare, de la data inregistrarii documentatiei .
- Perioada valabilitate A.C. : cel mult 12/24 luni de la data emiterii autorizatiei (functie de complexitatea lucrarii), interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile.
- Perioada valabilite se poate prelungi o singura data, la cererea titularului, pentru o perioada de max.12 luni.

EXECUTIA LUCRARII (proiect P.T. / D.D.E.) DUPA OBTINEREA AUTORIZATIEI :
- puteti incepe executia lucrarii(respectand pr. tehnic): cu firma specializata / regie proprie.

OBLIGATII LEGALE IN ACEASTA FAZA :


1. ANUNT la Primarie si Inspectoratul de Stat in Constructii cu minim 5 zile inainte de inceperea lucrarilor.
2. ANGAJAREA UNUI DIRIGINTE DE SANTIER AUTORIZAT; va reprezenta interesele dvs. in raport cu constructorul, va urmari buna desfasurare a lucrarilor si respectarea proiectului;
3. Intocmire “CARTE TEHNICA A CONSTRUCTIEI” - prin grija dirigintelui de santier : cuprinde toate documentele privind constructia, emise in toate etapele realizarii ei (de la C.U. si pana la Receptia finala a lucrarilor);
4. Efectuare “RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR” in prezenta : Dvs., dirigintelui de santier, constructorului, proiectantului, si a reprezentantului Primariei.
apetrescu13@gmail.com
0722/855.795


E SIMPLU !

DVS. povestiti cum va
imaginati constructia.

Va ascult cu rabdare, notez,
voi contribui cu
observatii profesionale
si
va prezint
proiectul constructiei!

VA ASTEPT !

Cu stima,
arh. A. Petrescu

Realizat si sustinut de Web Media Concept